Judith Toronjo

El Pacte Nacional per defensar l’escola catalana, impulsat per Junts, aprovat al Parlament 

Junts aposta per un pla de xoc consensuat i executiu per fer front a l’abandonament escolar 

El Parlament de Catalunya ha aprovat avui el Pacte Nacional per defensar l’escola catalana davant dels atacs l’Estat espanyol, impulsat per Junts per Catalunya i presentat en una proposta de resolució conjunta amb Esquerra Republicana de Catalunya. La proposta recull la necessitat d’un consens polític que protegeixi el model d’escola propi davant la intromissió i els atacs sistemàtics dels poders polítics i judicials de l’Estat espanyol, que són una de les principals causes de desestabilització d’aquest model d’èxit, d’ampli consens al nostre país.  

“Junts ha impulsat aquest monogràfic amb l’objectiu de reforçar el model educatiu amb propostes concretes per promoure un canvi de rumb necessari i generar un punt d’inflexió per enfortir la comunitat educativa i recuperar la confiança”, ha assegurat la diputada Judith Toronjo.

La diputada ha celebrat que en el marc del debat monogràfic s’hagi assolit un Pacte Nacional per defensar l’escola catalana; un pla de xoc consensuat i executiu per fer front a l’abandonament escolar;  mesures concretes per a l’equitat i la igualtat d’oportunitats als centres; la defensa i el reconeixement dels docents i un canvi de rumb basat en el diàleg amb tota la comunitat educativa.

En defensa de la vehicularitat del català i el model lingüístic propi, Junts ha tirat endavant una proposta  per  desplegar el títol 2n de la LEC i el marc normatiu aprovat en aquest Parlament després de liderar la iniciativa per fer front a la sentència del 25% de castellà i el posterior decret. “Cal un cos d’inspecció que vetlli pel compliment, seguiment i acompanyament dels projectes lingüístics de centre, així com el control i garantia d’ús del català com a llengua vehicular, donant continuïtat a la immersió lingüística”, ha assegurat Toronjo. A més, la proposta planteja flexibilitzar a la baixa les ràtios a les aules d’acollida i acompanyar a les famílies amb l’aprenentatge del català.

Mesures contra l’abandonament escolar

Toronjo ha advertit que és necessari un canvi de rumb al Departament d’educació per combatre urgentment l’abandonament, el fracàs escolar i la manca de comprensió lectora. En aquest sentit, Junts per Catalunya ha presentat un pla de xoc consensuat i executiu, “que en cap cas és un xec en blanc al departament i que fiscalitzarem”.

Aquest incorpora la prevenció i la detecció de l’abandonament; la creació d’una comissió interdepartamental d’experts amb un sistema de dades entre totes les administracions;  el desplegament progressiu de nous orientadors, principalment a l’ESO i FP, i l’aprovació del decret d’orientació. També contempla la promoció de programes de mentoria a joves, noves places en Centres, escoles i Programes de noves oportunitats, així com Programes de Formació i Inserció. Finalment, incorpora mesures focals com implementar recursos per aquell 25% de centres que acumulen a les seves aules el 50% d’abandonament prematur.

 

Defensa i reconeixement de la tasca docent

Junts per Catalunya també ha impulsat mesures en la defensa i reconeixement de la tasca del docent. “S’ha de recuperar la confiança, reconèixer la seva tasca i respectar-los, perquè l’objectiu no és altre que ensenyar”, ha assenyalat Toronjo. Per això, Junts aposta per incorporar professionals de suport educatiu en l’àmbit de la salut mental, l’educació sexoafectiva, els serveis socials i revertir la situació laboral dels docents amb un pacte d’estabilitat i l’equiparació salarial el professorat de FP. 

Per millorar el model català de Formació Professional, Junts ha defensat el traspàs efectiu en matèria de beques universitàries i no universitàries, per implementar un programa propi de Beques Salari per a la Universitat i la Formació Professional.

Escola equitativa i d’igualtat d’oportunitats

D’altra banda, Junts defensa propostes per a l’equitat i la igualtat d’oportunitats als centres com respectar l’autonomia de centre; mesures concretes per combatre la segregació i la necessitat de garantir la universalització de tota l’I2. A més, Junts també ha sol·licitat un pla de calendarització de construccions i reformes de nous centres i equipaments educatius que prevegi aquestes actuacions durant els propers 10 anys. 

Finalment, Junts s’ha sumat a altres forces polítiques per presentar conjuntament una resolució sobre el benestar emocional i la lluita contra l’assetjament, el ciberassetjament i altres formes de violència que es puguin donar en el context escolar. 

“Garantir entre tots l’èxit del model d’escola catalana és i serà la millor eina de progrés per les pròximes generacions i, per tant, la millor eina de desenvolupament pel futur del nostre país”, ha conclòs Toronjo.  

Barcelona, 29 de juny de 2023