Les conselleries de Drets Socials i de Salut avancen cap a la integració social i sanitària per oferir una atenció centrada en la persona

El Govern aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària

 

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de  l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària. D’aquesta manera la conselleria de Drets Socials, liderada per Violant Cervera, i la conselleria de Salut, amb Josep Maria Argimon al capdavant, fan un pas més per garantir l’atenció integrada a les persones grans, amb discapacitat, amb malaltia mental, i a totes les persones amb necessitats complexes. 

Amb la integració social i sanitària es persegueix un dels objectius prioritaris de la legislatura: la creació d’un sistema que faciliti l’atenció centrada en la persona. Es passarà de dues estratègies paral·leles, la social i la sanitària, a una de sola, assegurant així una assignació eficient dels recursos i evitant duplicitats.

La memòria preliminar constata que la pandèmia ha posat de manifest que cal adaptar i transformar el sistema de serveis socials i el sistema sanitari a les necessitats actuals de la ciutadania. Per això, aquest nou organisme haurà de promoure la qualitat de vida, l’apoderament i l’autonomia personal. D’altra banda, amb la regulació de l’Agència es vol millorar també l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari i de serveis socials. 

Aquest nou organisme suposarà:

  1. Transformar els serveis residencials per tal que responguin als projectes vitals de les persones usuàries.
  2. Enfortir i integrar els serveis i suports d’atenció domiciliària per garantir el dret a viure de forma independent.
  3. Garantir la interacció entre els àmbits social i sanitari de la xarxa de salut mental amb el desenvolupament d’un model d’atenció integrada.
  4. Avançar en el model integrat de sistemes d’informació social i sanitari que permeti compartir i integrar la informació generada pel sistema de salut i el sistema social (història social i sanitària compartida), per tal que organitzacions i professionals de diferents àmbits d’atenció puguin coordinar-se i col·laborar.

 

Les dues conselleries tenen previst impulsar una consulta pública per a copsar i incorporar el parer de professionals, ens locals, associacions i entitats relacionades amb l’Atenció Integrada.

 

Barcelona, 8 de febrer de 2022.