Mònica Sales

Junts vol que la llengua de signes catalana tingui el reconeixement que li pertoca

El Grup parlamentari de Junts per Catalunya ha aprovat una proposta de resolució per tal que, en el marc del reglament, es doni a la llengua de signes catalana (LSC) el reconeixement que li correspon al costat de la llengua de signes espanyola (LSE) com expressions lingüístiques plenes, ambdues, de la nostra realitat plurilingüe, no relegant-la només a la introducció i a I exposició de motius. Així mateix, la proposta aprovada demana que es disposi d’una base de dades i/o un cens sociodemogràfic de les persones cegues i sordcegues, que va quedar incomplet i sense publicar, fa anys. També es reclama que es doni més presència a les entitats representatives del col·lectiu de persones sordes i de persones sordcegues en el marc de la col·laboració institucional i en els diferents àmbits de la realitat social. “Que una llengua siga la que parlen els sords, no vol dir que haguem de fer sordesa a les seues necessitats. Quan conceps les llengües com a riquesa tens en compte la realitat lingüística, però quan les conceps com a amenaça les menystens” ha assegurat, la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales.