Pilar Calvo al Congrés dels Diputats

Junts reclama al Govern espanyol una modificació legislativa urgent per agilitzar l’autorització de tractaments mèdics per al càncer metastàtic ja aprovats per la UE

“És inadmissible que pacients amb pronòstics molt greus hagin d’esperar fins a 15 mesos per obtenir resposta del Sistema Nacional de Salut” adverteix la diputada Pilar Calvo

 

La diputada de Junts per Catalunya Pilar Calvo ha presentat una bateria de preguntes escrites, dirigides al Govern espanyol, per reclamar que es posi fi “als llimbs administratius del Sistema Nacional de Salut, que bloqueja l’accés a tractaments mèdics autoritzats per la Unió Europea i que poden suposar la supervivència o la mort de milers de pacients amb càncer metastàtic”.

 

Espanya és extremadament restrictiva quant al percentatge de disponibilitat dels fàrmacs aprovats per la Unió Europea per al seu ús per part de la sanitat pública, amb una mica més d’un 50%, i extremadament lenta en la gestió de l’autorització, més de 500 dies. Junts per Catalunya considera inadmissible que pacients amb pronòstics molt greus hagin d’esperar fins a 15 mesos per obtenir resposta del sistema nacional de salut.

 

Quan els nous medicaments encara no estan autoritzats, o quan ho estan, però el Ministeri encara no ha finalitzat el procés de decisió de preu i finançament al SNS, es pot donar el cas que sigui “imperatiu” accedir a aquests medicaments per a un pacient concret. En aquests casos, hi ha la possibilitat de prescriure i aplicar els medicaments no autoritzats a pacients no inclosos en un assaig clínic, per tal d’atendre necessitats especials de tractament; el que es coneix com a “ús compassiu”.

 

Tot i això, la normativa no indica com s’ha de procedir quant al pagament d’aquests medicaments, creant sovint “una situació d’indeterminació i heterogeneïtat entre les comunitats autònomes en l’accés precoç al medicament, especialment quan té un preu elevat“. Si bé pot intentar certa coordinació en la presa de decisions a nivell tècnic, la normativa actual deixa a criteri de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris la interpretació de la conveniència o no d’importar el nou medicament.

 

Per tot això, la diputada de Junts pregunta al Govern espanyol:

 

Consideren que és admissible que pacients que requereixen medicació especial urgent per poder sobreviure a una malaltia, com és el cas del càncer metastàtic, no puguin tenir una resposta àgil per part del Sistema Nacional de Salut quant a les cobertures que aquest li pot oferir respecte a aquesta nova medicació ja autoritzada per la UE i hagin d’esperar fins a 15 mesos, que molts no en tenen, per obtenir resposta?

 

Tenen previst establir amb caràcter d’urgència via RD els criteris normatius, clars i transparents, que aclareixin les decisions de pagament en el cas de l’accés als medicaments d’ús compassiu per a situacions mèdiques especials? En cas afirmatiu, quin és el calendari de modificació previst?

 

Tenint en compte l’elevat cost d’aquests medicaments i que la negociació amb els laboratoris que els produeixen es duu a terme per part de cada país, el Govern espanyol té previst proposar a la Unió Europea establir una comissió per dur a terme una negociació col·lectiva, com s’ha fet en el cas de les vacunes de Covid, per aconseguir un millor preu i poder atendre tots i cadascun dels pacients afectats?

 

 

 

Madrid, 24 de juny de 2022