Junts presenta al Senat més de 500 esmenes als Pressupostos Generals

Els senadors registren les seves esmenes amb un marcat accent social, el llistat d'infraestructures pendents i la protecció del català com a principals reclamacions

 

Els senadors i senadores de Junts han presentat aquest divendres més de 500 esmenes als Pressupostos Generals del 2022. En destaquen 4 blocs: l'escut social, el capítol d'infraestructures, la protecció de la llengua catalana i la memòria democràtica.
 
SOCIAL
En primer lloc, Junts considera imprescindible treballar per eradicar la pobresa en totes les seves formes: la infantil, l'energètica o la que pateix la gent gran, entre d'altres. Es proposa una partida de 100M d'euros per garantir els drets de la infància a tenir una vida digna; 200M per “fer front al greu increment dels subministraments energètics i evitar així que les persones en situació de vulnerabilitat social quedin exposades a la incapacitat de mantenir el seu habitatge en condicions tèrmiques adequades, així com col·laborar en el pagament dels rebuts dels esmentats subministraments”; i 80M d'euros per donar resposta a les necessitats de la gent gran en situació de pobresa i per combatre situacions de solitud.
 
De nou, es reclama aplicar un IVA reduït per a la prestació de serveis a la dependència, tal com s'ha fet amb d’altres activitats i serveis. Així mateix, es proposa una partida de 20M d'euros per donar estabilitat i continuïtat als Centres Especials de Treball i a les empreses d'inserció.
 
Cal destacar el compromís de Junts contra la violència masclista i vicària. En aquest sentit, s'exigeix, entre altres mesures, una partida de 15 milions d'euros per a programes d'assistència social per a dones víctimes de violència de gènere.

 

INFRAESTRUCTURES
Una de les exigències destacades de Junts en aquest bloc és el traspàs integral de la gestió de Rodalies a la Generalitat de Catalunya, així com la millora de tota la xarxa ferroviària. A tall d'exemple, una de les esmenes reclama 188M euros per accelerar l'execució de les obres de finalització de l'Estació de la Sagrera.
Un cop més, Junts també exigeix ​​el traspàs de l'aeroport de Barcelona-El Prat i de la resta d'aeroports catalans. "Es tracta d’una reclamació per part dels successius executius de la Generalitat de Catalunya per assegurar una gestió integral, competitiva, digital i sostenible, adaptada a la demanda actual i territorial". De la mateixa manera, Junts reclama el traspàs de la titularitat i la gestió de tots els ports catalans a la Generalitat de Catalunya.
 
D'altra banda, Junts considera necessari rescatar els peatges encara vigents i transferir la titularitat i la gestió de la xarxa de carreteres d'interès general de l'Estat a Catalunya a la Generalitat.
 
Una altra de les esmenes destacades fa referència al Delta de l’Ebre i a la protecció del litoral català. Per això, Junts reclama, entre d’altres mesures, la creació d'un Pla per a la protecció del Delta de l'Ebre, que prevegi actuacions d'urgència i actuacions estructurals per esmorteir els efectes del canvi climàtic i dels temporals, i dotat de 20M d'euros.

 

LA LLENGUA CATALANA
Per a Junts per Catalunya, el català és un pilar bàsic de construcció social. "És identitat, element d’integració, de cohesió, de civisme i d’igualtat d’oportunitats". Per això, a través d'una bateria d'esmenes, els senadors i les senadores de Junts demanen “promoure i impulsar totes les actuacions necessàries perquè la llengua catalana sigui una de les llengües oficials a la Unió Europea”, així com la “promoció del català a l'àmbit de la Justícia”, entre d'altres.
 
A més, el grup parlamentari de Junts ha inclòs algunes de les esmenes que havia registrat a la LOMLOE. D'aquesta manera, Junts exigeix ​​que l'Administració educativa de cada comunitat autònoma garantirà que les llengües cooficials seran utilitzades “com a llengua vehicular i d'aprenentatge”. També apunta que l'Administració educativa de cada comunitat autònoma, a Catalunya, la Generalitat, "aplicarà els instruments de control, avaluació i millora propis del sistema educatiu i promouran la realització d'anàlisis per part dels centres". Així mateix, aquestes administracions impulsaran l'adopció per part dels centres de les mesures necessàries per compensar les mancances que poguessin existir en qualsevol de les llengües.
 
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
En aquest bloc, Junts exigeix ​​una dotació de 8M d'euros per a la transferència dels recursos necessaris per rehabilitar i transformar la comissària de la Policia Nacional de Via Laietana de Barcelona en la seu del Memorial Democràtic. Per això, es proposa una disposició addicional: “El Govern espanyol tornarà abans de la finalització de l'any 2022 la propietat de l'edifici ubicat a la Via Laietana núm. 43, actual comissària de la Policia Nacional, per destinar-ho a la seu del Memorial Democràtic de Catalunya.”

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 10 de desembre de 2021