Irene Negre

Junts instarà el Govern a integrar els TEOC al cos de Bombers de la Generalitat 

El grup parlamentari registra una proposta de resolució on demana formació especialitzada, una categoria pròpia dins del conveni i més places

El grup parlamentari de Junts per Catalunya ha registrat avui divendres una proposta de resolució on insta el Govern a efectuar els canvis legislatius necessaris per a integrar les TEOC al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya amb una escala específica denominada escala de suport.  

Som conscients que fa més de quinze anys que manifesteu les mateixes mancances. La manca d’integració dins l’estructura del cos de bombers genera dificultats en l’àmbit operatiu”, ha afirmat la diputada Irene Negre a la compareixença d’una  representació de l’Assemblea de TEOCS de Bombers de la Generalitat de Catalunya davant la Comissió d’Interior dimecres, 16 de novembre. Negre ha assenyalat que “el cos de TEOCS està format per dones en un 60% i la seva incorporació representaria una feminització del cos, qüestió que defensa el conseller”. En aquest sentit, la diputada ha advertit que “és preocupant que es penalitzi ser mare gestant per participar en les convocatòries de selecció de personal”. 

La proposta, que se substanciarà davant la Comissió d’Interior, també demana crear un pla que garanteixi una formació especialitzada i que s’apliqui a partir del segon trimestre de 2023 i un curs bàsic d’Operadors de Control amb de 150 hores que sigui principalment pràctic.

A més, també reclama la creació d’una categoria al conveni de “Tècnic Operador de Control de Bombers” per diferenciar-ho de la resta de Tècnics Operadors de Control de la Generalitat de Catalunya, que no treballen directament amb l’emergència. Finalment, la proposta de resolució demana ampliar les places, previ estudi del volum de feina a cada una de les sales.

El col·lectiu de TEOC són el primer grau de l’emergència: són els que la reben i els que la canalitzen, els que estan en contacte amb els comandaments de Bombers que estan al servei, fent d’enllaç de la informació entre aquests i els comandaments de guàrdia. No només atenen les emergències, sinó que fan la gestió diària de la guàrdia i la gestió diària del parc, com donar de baixa un vehicle. Són exemples de la feina complexa i multidisciplinària que realitzen.

Actualment, hi ha 118 places a la plantilla i 6 caps de sala. A Catalunya hi ha 6 sales territorials i una sala Central, i el nombre de TEOC activades a les diferents sales de control en horari laboral per tot el territori català és de 16. Sovint aquest fet suposa un col·lapse que impedeix donar un bon servei. La jornada laboral és de 12 hores de dia o de nit, cobrint les 24 hores els 365 dies de l’any, i la rotació és de 4 dies de treball i 4 dies de festa.

Les condicions per accedir a la borsa de treball és un examen de coneixements i una entrevista personal. Un cop dins la borsa, s’ofereix un curs de 45 hores, les quals inclouen la teoria i la pràctica, i són totalment insuficients.

Resulta evident que hi ha dues mancances flagrants: per una banda, el fet de no pertànyer al cos de Bombers comporta una precarització pels treballadors, al ser personal laboral i estar regits pel VI conveni, i a l’hora també per les instruccions operatives del cos de Bombers. Per l’altra banda, falta formació bàsica per accedir al lloc de treball, així com formació especialitzada i contínua pels treballadors. Finalment, una tercera constatació és la falta de personal.

 

 

Barcelona, 18 de novembre de 2022