Junts exigeix al Govern espanyol un mecanisme per evitar que les licitacions d’obra pública quedin desertes i adaptar els contractes a la pujada de preus

El diputat i portaveu de Justícia de Junts al Congrés, Josep Pagès, ha registrat una Proposició no de Llei al Congrés per evitar que la volatilitat dels preus que vivim actualment desemboqui en licitacions desertes que no s’executen o que s’abandonen per “desfasaments en els preus” o “retards en l’execució”. Aquesta iniciativa de Junts, que recull les demandes de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), pretén corregir de forma àgil i ràpida la volatilitat dels preus, de manera que el pressupost de la contractació inicial d’una obra pública es pugui actualitzar amb l’alça de les primeres matèries, i es mantingui d’acord amb els preus de mercat i prenent de referència l’índex subzero de la data d’elaboració del projecte.

 

D’aquesta manera, es permetria corregir l’impacte que l’extrema volatilitat dels preus de les primeres matèries i l’energia té en l’execució d’obres, possibilitant ajustar el preu de l’obra a la realitat dels mercats i garantint-ne la continuïtat. “Aquesta iniciativa busca aconseguir el doble objectiu d’evitar que els processos de licitació quedin deserts i que les obres en execució es paralitzin“, explica el diputat.

 

En el mateix sentit, i a instàncies de la PIMEC, el grup de Junts al Congrés també ha registrat una altra Proposició no de Llei que insta el Govern espanyol a adaptar la normativa i interpretació de la Llei de Contractes del Sector Públic a les necessitats actuals d’augment de preus en tots els tipus de contractació.

 

 

 

 

 

Madrid, 10 de juny de 2022