Junts desencalla amb la PAH la llei de mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional

El nou text garanteix la protecció de les famílies vulnerables i preserva els drets dels propietaris

Junts per Catalunya ha mantingut diverses reunions aquestes últimes setmanes amb el grup promotor de la Llei 24/2015 que va presentar i registrar al Parlament una nova proposició de Llei dirigida a recuperar les mesures antidesnonaments anul·lades pel Tribunal Constitucional.

L’objectiu de Junts per Catalunya ha estat desencallar la llei de mesures urgents per fer front a l’emergència en matèria d’habitatge amb el doble objectiu d’evitar que famílies vulnerables perdin l’habitatge i, alhora, es preservi els drets d’aquells propietaris (excepció de fons d’inversió i institucions bancàries) que es troben amb famílies arrendatàries en situació de vulnerabilitat.

Des de Junts per Catalunya s’ha treballat intensament per aconseguir que sigui l’administració qui resolgui aquesta dramàtica situació que pateixen moltes famílies.

Per aquest motiu, serà la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, qui assumirà els lloguers d’aquestes famílies, ja sigui via ajuts o com a arrendatari d’aquestes vivendes. Aquesta mesura ha d’incentivar els propietaris intermitjos a mantenir els pisos en lloguer i, per tant, afavorirà el mercat d’habitatge de lloguer a Catalunya.

Cal recordar que el Parlament va aprovar el 2019 un decret llei per fer front a l’emergència habitacional que el Tribunal Constitucional va tombar en una sentència del 28 de gener de 2021. Aquesta sentència ha comportat que més de 3.200 famílies vulnerables no hagin pogut accedir a les llars que havien estat assignades per l’Agència de l’Habitatge.

Amb el nou text acordat entre la PAH i Junts per Catalunya i posteriorment consensuat per la resta de grups polítics que donen suport a aquesta iniciativa, considerem que es dona viabilitat al decret llei suspès pel Tribunal Constitucional, dotant la norma de major seguretat jurídica i recuperant els supòsits de lloguer social obligatori establerts al decret 17/2019. Aquest és un instrument fonamental tenint en compte que la Ley de Vivienda de l’Estat no contempla cap mesura similar al lloguer social obligatori ni per a combatre els desnonaments.

Junts per Catalunya vol posar de manifest que aquesta proposta no afecta grans tenidors bancaris, filials immobiliàries d’aquestes entitats, fons d’inversió i entitats de gestió d’actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària. Els grans tenidors estaran obligats a oferir un lloguer social obligatori a famílies vulnerables sense dret a participar de les ajudes de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Finalment, Junts per Catalunya agraeix al grup promotor l’actitud en les negociacions per tancar aquest acord i facilitar un nou pas a favor del dret a l’habitatge.

 

Barcelona, dijous 20 de gener.