Joaquim Calatayud, diputat de Junts per Catalunya.

Junts aconsegueix que el Parlament insti el Govern a aprovar un nou decret contra la sequera que compti amb un ampli consens polític i social

Junts proposa que el decret, que modificarà l’actual vigent, es pugui validar en el ple del Parlament previst pels dies 18,19 i 20 d’abril 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar i aprovar amb la major brevetat un decret de mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera, a proposta de Junts per Catalunya. Aquest decret, que modificarà l’actualment vigent, ha de comptar amb el consens majoritari i les aportacions dels grups parlamentaris i els principals ens implicats i afectats, especialment les entitats més representatives de l’àmbit local, per tal d’assolir un decret amb un ampli consens polític i social i que pugui ser validat en el ple del Parlament previst pels dies 18,19 i 20 d’abril d’enguany.

El diputat Joaquim Calatayud, que ha presentat la moció al ple, ha instat els membres de l’arc parlamentari a “actuar amb responsabilitat al més aviat possible per fer front a la situació que vivim i que no té perspectives de solució a curt termini” per fer front a la situació de sequera. Per això, ha fet una crida a “tancar un nou decret amb el vistiplau de tots els sectors implicats”.  

Entre les mesures presentades per Junts per Catalunya per fer front a la sequera s’inclou incrementar la dessalinització, executar els plans inversors programats, aplicar compensacions econòmiques als sectors afectats i garantir el finançament per millorar el rendiment de les xarxes de subministrament d’aigua en baixa. 

En concret, s’inclou incrementar la dessalinització a partir de l’ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera amb el consens del territori i en especial del sector agrari de la zona. També s’insta a construir i posar en marxa una nova dessalinitzadora a la zona de Cubelles. 

En l’àmbit de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL), s’insta el Govern a millorar les principals potabilitzadores licitant les obres per a la millora de la potabilitzadora del Ter a Cardedeu i la remodelació de filtres i la millora de la qualitat de tractament de la planta del Llobregat. També demana executar el pla d’inversions de l’ATL d’acord amb allò que es va aprovar en el Consell d’Administració de juny de 2019 i posteriorment revisat el desembre de 2021. Es demana accelerar el ritme de les reposicions i millores que figuraven en el pla d’inversions d’ATL 2019-2023 i posteriorment revisat el desembre de 2021, per tal d’actualitzar la xarxa de tractament, embassament, distribució i subministrament d’aigua i garantir el posterior manteniment corresponent de tota la xarxa d’aigua catalana per garantir-ne el correcte funcionament i eficiència. També insta a accelerar l’aposta per l’ús de l’aigua regenerada, activant terciaris que ja estan construïts, per tal de triplicar el volum total d’aigua regenerada passant a 100 hm3/any.

En l’àmbit del Besòs, la moció proposa impulsar mesures per tal d’incrementar l’aprofitament del recurs a la part metropolitana del riu. 

Ajuts i suport tècnic a les administracions locals

El text també demana al Govern incrementar els percentatges de subvencions i accelerar el procés administratiu d’adjudicació per a l’abastament en municipis petits i mitjans amb captacions vulnerables i que no estan connectats a cap xarxa supramunicipal. 

D’altra banda, la iniciativa impulsada per Junts per Catalunya insta el Govern a aplicar compensacions econòmiques als sectors afectats per la sequera en coordinació amb la resta d’administracions competents. També a demanar la transferència immediata dels fons europeus pel projecte de racionalització de l’aigua en el marc del ‘Pla Next Generation Catalonia’.

Finalment, i per tal de fer front als canvis climàtics que poden comportar nous episodis de sequera, proposa mesures concretes.
Primer, es demana al Govern que s’incentivi i es doni suport tècnic a les administracions actuants del Sanejament que elaborin Plans Directors d’Aigües Regenerades per quantificar les necessitats d’aigua regenerada, en volum i qualitat, i planificar la construcció de nous terciaris i una xarxa de transport.

Segon, s’exigeix garantir i assegurar el finançament per a ajuts específics pels ens territorials perquè puguin dur a terme les inversions necessàries per millorar el rendiment de les seves xarxes de subministrament d’aigua en baixa.