Junts aconsegueix aprovar una iniciativa que impedeix a les empreses moroses accedir als fons europeus i subvencions públiques

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha defensat una Proposició no de Llei a la comissió d’Hisenda perquè les grans empreses moroses espanyoles paguin les factures que deuen als seus proveïdors. A més, Junts exigeix ​​que les empreses que no ho facin no puguin optar als fons europeus. “Mig milió d’empreses estan en risc de fallida pel retard en els pagaments“, ha lamentat, abans d’afegir que “els autònoms i pimes necessiten de manera urgent una injecció de liquiditat“. La iniciativa ha estat aprovada amb una esmena transaccional.

 

Nogueras ha destacat les xifres que proporciona la Plataforma Multisectorial contra la Morositat: “El 2020 el termini mitjà de pagament va ser de 200 dies. El 2019, va ser de 186 dies”. Amb tot, el deute de les grans empreses als proveïdors puja a més de 80.000 milions d’euros. “Demanem el mateix que Antoni Cañete, president de la Plataforma, que es compleixi la llei i es pagui dins el termini als proveïdors, perquè s’ha de tenir molta barra per enriquir-se amb el deute que es té amb altres”. Finalment, el text aprovat ha quedat redactat de la manera següent:

 

Seguir desenvolupant mesures per avançar en la lluita contra la morositat a les operacions comercials.

 

Establir que les empreses que no compleixin els terminis de pagament establerts a la Llei de Morositat (Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials) no puguin accedir a una subvenció pública, fons europeus, o ser entitat col·laboradora en la seva gestió, incloses les del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència”.

 

 

 

 

Madrid, 14 de desembre de 2021