Jeannine Abella

El Parlament insta al Govern a iniciar els tràmits per construir una piscina coberta al Pallars Jussà

Els grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes, han aprovat una proposta de resolució on s’insta al Govern a iniciar els tràmits perquè 29 municipis del Pirineu tinguin accés a una piscina coberta.

Aquesta ha estat una llarga reivindicació del territori, disposar d’una infraestructura per la pràctica esportiva i per a la salut, que han liderat les diputades pallareses Jeannine Abella i Sílvia Romero, així mateix tots els membres de la comissió han recordat el diputat republicà Antoni Flores, que també en fou cosignant de la iniciativa.

Actualment les comarques del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà no comptem a cap piscina pública coberta. 29 municipis amb una població de 21.000 persones, no disposen d’un servei bàsic com és el de la piscina coberta.

D’aquesta manera, la Proposta de Resolució aprovada, insta al Govern de la Generalitat a crear una taula de treball entre ajuntaments, consells comarcals, la diputació i el Govern de la Generalitat a fer una avaluació sobre l’assumpció de costos de la construcció i el manteniment d’una piscina coberta al Pallars Jussà.

També es proposa signar un conveni de col·laboració entre totes les administracions implicades per tal de determinar la ubicació de la instal·lació, la cessió de l’espai i en quina proporció s’assumiran els costos de la construcció i manteniment d’una piscina coberta durant el 2023.

Finalment, la proposta de resolució demana que el Govern de la Generalitat que en els pressupostos del 2024,  inclogui una partida pressupostària per fer possible el projecte. Ha estat aprovada per unanimitat.