Francesc Ten

El català i la transició energètica centraran dos plens monogràfics al Parlament a instàncies de Junts

  • Francesc Ten: “Educació ha de fer una acció de reforç organitzativa i pedagògica per a les escoles que estan sota la sentència del 25%”
  • Ramon Tremosa: “No podrem tancar les nuclears fins que no siguin operatives les centrals hidroelèctriques reversibles”

El català i la transició cap a les energies renovables centraran dos plens monogràfics al Parlament a instàncies de Junts per Catalunya, que ha aconseguit aprovar per àmplia majoria dues mocions que insten el Govern a impulsar mesures concretes per avançar en tots dos àmbits.

En primer lloc, la cambra ha aprovat la moció on Junts insta el Govern de la Generalitat a presentar en seu parlamentària el pla sistematitzat, calendaritzat i pressupostat d’impuls de l’ús social del català que es desprèn del Pacte Nacional per la Llengua i, en els mateixos termes, un pla de la implementació real del català a l’escola una vegada constatat, com així ho ha reconegut el Govern, la seva davallada en l’ús.

“Al Parlament hem estat a l’altura per evitar l’aplicació del 25% i volem continuar fent feina. Per això hem insistit en la celebració d’un ple monogràfic”, ha assegurat el diputat Francesc Ten. “Necessitem un pla d’impuls del català a l’escola”, ha afegit Ten, que ha instat el departament d’Educació a “fer una acció de reforç organitzativa, pedagògica, amb més mestres, per a les escoles que estan sota la sentència del 25%”.

Així mateix, la moció commina el Govern a fer les gestions necessàries davant del Govern de l’Estat perquè tramiti formalment l’oficialitat del català a la Unió Europea; reprengui la traducció i l’edició del Butlletí Oficial de l’Estat al català. També demana que l’Estat garanteixi amb mesures de caràcter organitzatiu i pedagògic, validades pel Departament d’Educació, la protecció del dret dels alumnes a rebre l’ensenyament en català en aquells centres i grups en què sentències, autos o resolucions judicials l’hagin posat en risc, malgrat el que disposa la legislació aprovada pel Parlament de Catalunya. 

Accelerar la transició cap a les energies renovables

Ramon TremosaD’altra banda, Junts també ha obtingut el suport de la cambra en la moció presentada per a dur a terme un ple monogràfic sobre la necessitat d’accelerar la transició cap a les energies renovables en un termini màxim de tres mesos. El text també insta al Govern a presentar i aprovar el document de planificació territorial per a la implantació d’energies renovables a Catalunya. 

El diputat Ramon Tremosa ha incidit en la necessitat d’estudiar el potencial de les centrals hidroelèctriques reversibles o de bombeig en els 66 pantans avui existents a Catalunya, prioritzant aquells que pertanyen a les conques internes, així com els pantans dels rius Noguera Ribagorçana i Ebre, pel seu caràcter fronterer amb Aragó. “A Catalunya, no podrem tancar les nuclears fins que no tinguem operatives les centrals reversibles o de bombeig als nostres pantans”, ha argumentat Tremosa. El diputat ha advertit que “si no generem energia renovable, l’Estat espanyol imposarà a Catalunya diferents línies de MAT. Encara hi som a temps”.

La moció també planteja al Govern que estudiï les possibilitats i el potencial de l’empresa pública energètica de la Generalitat en els àmbits de la generació i de la distribució d’energia renovable, seguint les millors pràctiques d’empreses energètiques públiques europees.