Drets Socials dotarà 111 ajuntaments i consells comarcals amb 1.385 milions d’euros per finançar i reforçar l’atenció social

Es preveuen noves actuacions com programes per a lluitar contra el sensellarisme, nous serveis de teleassistència i d’envelliment quilòmetre zero 

 

El departament de Drets Socials, encapçalat per la consellera Violant Cervera, dotarà  111 ajuntaments de més de 20.000 habitants, consells comarcals i altres ens supramunicipals amb 1.385 milions d’euros per finançar i reforçar l’atenció social per al període 2022-2025. D’aquesta manera el Govern ha aprovat en la reunió del consell executiu donar compliment a l’acord marc que el departament va formalitzar amb les entitats municipalistes a finals de l’any passat. 

El contracte programa per a 2022 suposa un increment del 20% respecte de la partida de l’any anterior, que es destinarà principalment a reforçar el sistema de serveis socials i a noves accions i serveis, com la lluita contra el sensellarisme o la teleassistència. 

Respecte a la lluita contra el sensellarisme, es posa l’atenció d’aquest col·lectiu, activant els recursos d’equipaments i serveis a cada territori per tal de prevenir l’exclusió social. I respecte, la teleassistència, el nou model de Servei d’atenció en l’entorn domiciliari de les persones ofereix una atenció social i de cura que garanteixi que les persones siguin autònomes i puguin desenvolupar el seu projecte vital on vulgui i com vulgui, amb integració al seu entorn familiar i comunitari. Per tal d’afavorir aquest model, el Departament de Drets Socials ha incrementant el preu /hora que passa a ser de 19 euros pel primer i s’anirà incrementant al llarg de tot el CP. 

En total, es destinaran més de 100 milions per a reforçar els serveis socials bàsics, especialment els serveis d’atenció domiciliària (SAD) en el marc del nou model d’autonomia personal. 

 

A part d’aquests serveis i programes, el contracte programa de serveis socials 2022-2025 abarca més col·lectius:

  • Equips Bàscis d’Atenció Social. 
  • Servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència. 
  • Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies. 
  • En l’àmbit de joventut, es reforçaran les polítiques que garanteixin la inclusió social per a persones en situació de vulnerabilitat. 
  • Polítiques de lluita contra la pobresa i a favor de la inclusió social. 
  • Servei d’atenció a la dependència i teleassistència avançada. 
  • Desenvolupament de plans d’envelliment locals (envelliment quilòmetre zero) que millorin la qualitat de vida de les persones grans i eivtar la solitud no volguda. 

 

Barcelona, 12 de juliol de 2022.