Consens al Parlament Europeu entorn a la proposta del conseller Antoni Comín pel que fa al pressupost per al desenvolupament i ajuda humanitària pel 2023

El Conseller Comín -nomenat ponent de l’opinió del comitè de desenvolupament sobre el pressupost de la UE per a l’any 2023- ha presentat la proposta de pressupost 2023 que ha estat aprovada amb la pràctica unanimitat del comitè de desenvolupament i ajuda humanitària

 

La proposta del Conseller Comín ha volgut subratllar l’ambició de la UE per respondre als reptes quesuposen tant les conseqüències de la pandèmia com la guerra a Ucraïna. En la seva proposta el conseller Comín reconeix que assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible és cada cop mes complicat però que la UE no pot renunciar al compromís de treballar per un desenvolupament sostenible i just tot i que lapartida pressupostària dedicada al desenvolupament de 2.337.002.967 milions d’euros hagi sobrepassat el límit establert al Marc Financer Plurianual.

Els punts principals de la proposta són els següents:

-Una de les pitjors conseqüències de la brutal agressió de Rússia contra Ucraïna és la crisi de seguretat alimentària, especialment al mig Est, a Àfrica i el sud-est asiàtic. La proposta de 192.082.164 milions d’euros, reconeix que la UE ha ser ambiciosa per donar resposta a l’emergència humanitària a curt termini,però també ha de dedicar recursos a garantir que, a mitjà i llarg termini, els països que són extremadament dependents de les importacions de matèries primeres alimentàries es puguin desenvolupar, en la mesura que sigui possible, cas per cas, sistemes agroalimentaris robusts amb capacitat per reduir la dependència estructural d’aquestes importacions. En aquest sentit, no només ha d’invertir en la cooperació amb aquests països, sinó que també hem de revisar l’impacte de totes les nostres polítiques (com la PAC, la política comercial o les polítiques pesqueres) en els sistemes agroalimentaris d’aquests països.

-A nivell de cooperació en matèria de salut, la prioritat ha de ser d’acabar amb la pandèmia de la Covid-19 i altres malalties recurrents a molts països en desenvolupament, com la SIDA. Per això, la proposta dona un suport pressupostari decidit al desenvolupament i distribució equitativa de proves, tractaments ivacunes que el món necessita per reduir la mortalitat generada per la Covid- 19 i altres malalties endèmiques greus. Perquè tot això sigui efectiu, en la proposta s’especifica que la UE no només ha de garantir una assignació pressupostària adequada que maximitzi la capacitat de comprar vacunes i tractaments, sinó que també necessita el pressupost que ajudi a impulsar la producció als països socis i l’establiment de sistemes de salut més sòlids.

-La proposta envia un missatge de compromís amb les necessitats d’aquells països en desenvolupament que es veuen més afectats per les conseqüències del canvi climàtic. És necessari que la UE faci unacontribució decisiva a l’objectiu de dedicar 100.000 milions de dòlars anuals a l’adaptació al canvi climàtic als països en desenvolupament. Tenim una gran responsabilitat en aquesta matèria, ja que els països europeus han estat dels que més emissions de carboni han aportat en les últimes dècades.