Comunicat de Junts per Catalunya sobre la crisi humanitària i les polítiques migratòries

Davant la devolució de menors des de Ceuta, uns procediments que no respecten les garanties legals i estan vulnerant els drets dels infants, contravenint l’ordenament jurídic de l’Estat, europeu i internacional, Junts per Catalunya vol manifestar:

  1. La denúncia de les nefastes polítiques migratòries que, de forma molt poc transparent, que recentment han practicat en el procés de retorn al país d’origen des de Ceuta d’infants i adolescents, vulnerant llurs drets i exposant-los a una inacceptable situació de desemparament.
  2. Reclamem a l’Estat espanyol la reforma de la llei d’estrangeria, per tal de fer-la més justa, garantir els drets humans i, protegir especialment la infància. Alhora que creiem que aquesta reforma, també ha d’incorporar la possibilitat d’obtenir permisos de treball. Una mesura bàsica per a poder afavorir la la inclusió social i oferir més oportunitats als joves que es troben en aquesta situació.
  3. Demanem que s’impulsin mecanismes justos d’acollida per evitar la saturació del sistema de protecció i es garanteixi que s’inicien els procediments legals d’avaluació de l’interès superior d’aquests menors, amb totes les garanties establertes per l’ordenament jurídic internacional, per determinar quina és la solució que més s’ajusta a les seves necessitats actuals i, de futur.
  4. Assumim el compromís que tots i totes les nostres representants a les institucions defensin el dret d’asil i protecció internacional de les persones.

Barcelona, agost de 2021