Els Grups Parlamentaris de Junts per Catalunya, ERC, la CUP, Comuns i PSC acorden un decàleg de mesures per garantir la democràcia, els drets i la diversitat al Parlament

Després de diverses trobades en les últimes setmanes, els cinc grups han consensuat deu mesures per frenar els discursos d’odi i l’activitat de l’extrema dreta al Parlament de Catalunya.

 

Els partits signants volen mostrar el seu compromís amb una Catalunya plenament democràtica, defensora dels drets humans i garant d’iguals drets i llibertats per a tot aquell que hi visqui i emprengui el seu projecte vital a Catalunya, orgullosa i compromesa en la seva diversitat.

Consideren que el Parlament de Catalunya ha de reflectir plenament aquest compromís i, en el seu sí, no tenen cabuda actituds ni proclames racistes, LGTBIfòbiques, autoritàries ni masclistes. Per aquest motiu, adopten els següents compromisos per a continuar fent del Parlament un espai de llibertat i confrontació política, d’idees i de diàleg:

ACORDS

 

  1. Espais d’intervenció

Utilitzar els espais d’intervenció al Parlament per combatre els discursos d’odi, defensant els drets humans i contrarestant les informacions falses que puguin induir a discriminacions i vulneracions de drets humans.

 

  1. Presència a Òrgans del Govern del Parlament

Establir els acords necessaris per impedir la presència de l’extrema dreta a la Mesa del Parlament, les meses de les comissions, a la coordinació dels intergrups i a la relatoria dels grups de treball. Així com evitar que la presentació de ponències col·legiades recaigui sobre qualsevol diputat o diputada de formacions d’extrema dreta.

 

Així mateix, establir els acords necessaris per evitar, sempre que sigui possible, la presència de les formacions d’extrema dreta en els nomenaments que el Parlament de Catalunya té potestat estatutària o legislativa per realitzar. Això inclou la representació del Parlament en els fòrums que corresponguin.

 

  1. Trobades amb entitats

Quan s’organitzin les trobades de treball entre els grups parlamentaris i entitats per abordar temàtiques concretes, els grups sotasignats informaran les entitats peticionàries que no es convocarà a les formacions d’extrema dreta.

 

  1. Iniciatives

No normalitzar ni legitimar l’acció política de formacions d’extrema dreta. Per això, no subscriure cap iniciativa parlamentària conjunta amb aquestes formacions i evitar que prosperin les seves iniciatives.

 

  1. Reforç contra els discursos d’odi

Impulsar les modificacions legislatives necessàries o altres accions necessàries per tal que: es blindi el Parlament de discursos d’odi i discriminacions, es reforci el Compromís contra la Discriminació i l’assetjament amb sancions en cas de no signatura i es modifiqui el requisit d’unanimitat per les Declaracions Institucionals en favor d’una majoria qualificada.

  1. Calendari Institucional

Emplacem la Mesa del Parlament a ratificar el calendari de commemoracions  institucionals actual, que inclou, entre d’altres, la commemoració de les víctimes de l’Holocaust, les del genocidi del Poble Gitano i les del tràfic transatlàntic d’africanes esclavitzades.

 

  1. Manifestacions de violència cap a les diputades

Rebutjar formal i unànimement qualsevol manifestació de violència verbal, física o psicològica cap a les diputades a qualsevol espai dintre o fora del Parlament de Catalunya per motius de discriminació de qualsevol naturalesa.

 

  1. Visibilització de feminicidis i racisme al Parlament

Mantenir la iniciativa que a cada ple es faci el recompte de les morts a la Mediterrània i dels feminicidis ocorreguts tal com es feia a la XII legislatura. Així mateix, impulsar la creació d’una Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional.

 

  1. Treball conjunt entre Grups Parlamentaris

Mantenir un espai de treball conjunt durant la legislatura entre els grups parlamentari signants, per coordinar l’acció parlamentària i les respostes envers accions concretes de les formacions d’extrema dreta.

 

  1. Treball conjunt amb societat civil organitzada

Formalitzar un espai de treball i coordinació davant l’extrema dreta incloent a la societat civil organitzada.

 

Document de l’acord:

Per un Parlament compromès