Joan Canadell

El Parlament insta el Govern a plantejar al govern de l’Estat la condonació del deute del FLA, a proposta de Junts

La proposta es basa en l’infrafinançament patit a Catalunya durant dècades

El Parlament de Catalunya ha aprovat instar el Govern a plantejar al govern de l’Estat la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), basant-se en l’infrafinançament patit a Catalunya en l’àmbit social durant dècades i que han estat explicitats a la Comissió del Deute Històric per part d’economistes de reconegut prestigi. 

El diputat Joan Canadell, encarregat de defensar aquesta moció, ha advertit que “cal eliminar el dèficit fiscal per tenir recursos, per ser més competitus”.  “Hem hagut d’assumir un endeutament de més de 80.000 M€ en forma de FLA en els darrers quinze anys, mentre hem patit un dèficit fiscal de més de 250.000 milions  d’euros en el mateix període”, ha afegit.  

La proposta també  demana exigir al govern l’Estat que liquidi de forma urgent els imports no executats en infraestructures durant la darrera legislatura. D’altra banda, Canadell ha insistit en la necessitat de comptar amb un salari mínim interprofessional català. En aquest sentit, el text insta el Govern a  continuar exigint al govern de l’Estat els canvis normatius per poder fixar-lo. També a seguir exigint la compensació de les partides pendents de la disposició addicional tercera de l’Estatut, en el pròxim pressupost.

Barcelona, 27 de juliol de 2023