En fer el teu donatiu, has d’indicar nom, cognoms, DNI i adreça. Has de saber que les donacions als partits polítics gaudeixen de beneficis fiscals. En el període electoral no pots ingressar un import superior a 10.000€. Les persones jurídiques no poden fer aportacions als partits i els partits no poden rebre aportacions anònimes.

Dades de pagament
Dades personals
No hem pogut processar el teu donatiu, torna-ho a intentar més tard.
%name%, gràcies per fer el teu donatiu.

Amb el teu suport, %name%, junts som més forts!

Convida a altres persones a fer un préstec: